Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door SOU SOU met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SOU SOU verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door SOU SOU worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

SOU SOU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SOU SOU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van SOU SOU opgenomen informatie.

Hoewel SOU SOU alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SOU SOU niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door SOU SOU worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SOU SOU uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door SOU SOU worden onderhouden wordt afgewezen.